Remonty kościoła

Dofinansowanie: 70 tysięcy złoty

Całkowita wartość: 1 122 631,58 złoty

 

Zadanie: “Prace konserwatorskie w ramach zadania Kościół św. Anny (XVI-XVw.). Remont wnętrza kościoła – kontynuacja” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków,  i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Zadanie: “Remont elewacji kościoła p.w. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich – kontynuacja” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

https://wfosigw.wroclaw.pl/

Projekt pn.: Przebudowa istniejącego systemu ogrzewania kościoła pw. Świętej Anny w Ząbkowicach Śląskich  z ogrzewania olejem opałowym w systemie nadmuchowym na ogrzewanie na bazie gazu ziemnego w systemie ogrzewania podłogowego i grzejnikowego w ramach przebudowy posadzki kościoła.

został zrealizowany przy wsparciu finansowym

w formie pożyczki i dotacji w kwocie całości zadania: 307.369,62 zł:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 

Projekt pn.: Przebudowa posadzki kościoła –

zakup kamienia antypoślizgowego na posadzkę w całym kościele oraz

wykonaniu posadzki antypoślizgowej w obrębie nawy głównej

został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszu prewencyjnego:

PZU SA

Projekt pn.: Przebudowa posadzki gotyckiego kościoła

Św. Anny w Ząbkowicach Śl. –

dofinansowanie dostawy i ułożenia posadzki marmurowej w kościele

został zrealizowany przy wsparciu finansowym:

FUNDACJI BANKU PEKAO S.A.

dr Mariana Kantona

z siedzibą w Warszawie